Sipas statistikave, viti 2010 ishte viti kur numri i shtatëzanive në SHBA ishte  i madh në 6.2 milionë! Ndoshta kjo mund të shpjegohet nga një zbulim shkencëtarësh që kanë bërë rreth shtatzënisë.

Në vitin 2014, revista Shoqata Amerikane Sociologjike publikoi një studim, ku shkencëtarët arritën në një përfundim interesant “shtatzania mund të jetë ngjitëse”.

Gjatë studimit, i cili zgjati 10 vjet, studiuesit analizuan të dhënat e 1,720 grave dhe zbuluan një prirje shumë interesante: më shumë se gjysma e grave kishin një fëmijë deri në fund të eksperimentit.

Gjatë intervistave, gratë përmendën gjëra të tilla si “lidhje miqësie”, e cila ishte një arsye e mundshme për një “ngjitje” të fortë në shtatzëni. Të gjithë, sepse njerëzit priren të veprojnë sipas mjedisit të tyre dhe ndërveprimeve ndërpersonale që ndikojnë në vendimet që ata bëjnë.

Kjo do të thotë se duke parë një mik shtatzënë ngjall ndjenjat pozitive brenda një gruaje dhe ajo fillon të ndikojë në qëllimet e saj të fertilitetit.

Gjithashtu, ka disa faktorë të tjerë të mundshëm që nxisin një grua të ndryshojë drejtimin e qëllimeve të saj të fertilitetit. Kështu, duke parë se shoqja e saj është në gjendje të menaxhojë fëmijën e saj, ai i jep besim një gruaje tjetër për aftësitë e saj për fëmijë, shkruan Bright Side.

Një fakt tjetër interesant është se ky element nuk ekziston midis vëllezërve dhe motrave. Disa studiues shpjegojnë këtë me faktin se në botën e sotme, miqtë mund të kenë rëndësi më të madhe për individët sesa vëllezërit e motrat e tyre.

Loading...