Maqedonia është njëra nga vendet e rralla në Evropë ku vdekshmëria nga kanceri rritet në 15 vitet e fundit. “Për këtë shkak ne në ‘Borka’ konsiderojmë se është obligimi ynë si shoqatë, që në secilën mënyrë të ngrisim ndërgjegjen për këtë problem”, Deklaroi Biba Dodeva, kryetari e Shoqatës për luftimin kundër kancerit, në konferencën kombëtare për kancerin e gjirit.

“Dëshirojmë të ndryshohet lista pozitive e Fondit Shëndetësor të Sigurimeve, ilaçe të reja, terapi në dispozicion që i kanë pacientët në Maqedoni. Më në fund të shohim plan për fillimin e asaj procedure. Të rritet financimi dhe të mundësohet qasje në ilaçet dhe terapitë e reja, të alokojnë mjete të veçanta dhe të centralizohen furnizimet e barnave, siç ishte njoftuar. Tenderët të mos zgjashin më shumë se tre muaj ndërsa kriter për të gjithë tenderët të mos jetë vetëm çmimi, por edhe cilësia” theksoi Dodeva.

Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe theksoi se gjatë gjithë muajit tetor kanë punuar në ngritjen e ndërgjegjes publike për kancerin e gjirit.

Ai theksoi se detyra e tyre është që t’u sigurojnë të gjithë qytetarëve mbrojtje ciësore shëndetësore, duke potencuar se gjatë javës së kaluar është nënshkruar memorandum për përkrahje me pacientët të sëmurë nga kasnceri.