Zëvendëskryetari i Qeverisë për Çështje Evropiane, Bujar Osmani, mbajti takim pune me Kryetarin e Akademisë së Shkencës dhe Arteve të Maqedonisë, Taki Fiti.

Qëllimi i takimit është vazhdimi i përforcimit të bashkëpunimit në kuadër të Memorandumit për bashkëpunim mes Sekretariatit për Çështje Evropiane dhe ASHAM-it, edhe atë në drejtim të riaktivizimit të Këshillit për Integrime Evropiane në kuadër të Akademisë.

“Duke pasur parasysh progresin në integrime evropiane, në veçanti fillimin e skriningut shpjegues, është e nevojës të aktivizojmë mekanizmin për identifikim, hartimin dhe përfshirjen e ekspertëve të ndryshëm dhe kapaciteteve profesionale që i përkasin skenës akademike, gjithashtu nga aspekti i përgatitjes për fillimin e negociatave, hartimin e gjitha kapaciteteve shkencore dhe hulumtuese dhe ekspertëve individual që janë në dispozicion në kapitujt dhe fushat e së drejtës së BE-së”,- theksoi Osmani.

Osmani informoi Kryetarin e ASHAM-it edhe për progresin në përmbushjen e procesit reformues, duke theksuar gjithëpërfshirjen e imponuar që nga implementimi i Planit 3-6-9, ku edhe theksoi nevojën e përforcimit dhe thellimit të bashkëpunimit në fusha specifike të definuara edhe në Planin 18 – gjyqësori, administrata publike dhe sistemi i sigurisë.

Bashkëbiseduesit ranë dakord se bashkëpunimi mes SÇE-së dhe ASHAM-it me doemos të vazhdojë, dhe në përputhje me sfidat e integrimeve evropiane e njëjta të intensifikohet.