Dje (20-nëntor) në periudhë prej ora 09.00 deri ora 13.00, në Tetovë dhe Gostivar është realizuar kontroll aksion, për gjendjen teknike të autobusëve dhe automjeteve tjera, me të cilat kryhet transport publik i udhëtarëve.

Prej 50 automjeteve të kontrolluara në rajonin e Tetovës, tek 6 prej tyre janë konstatuar paregullsi teknike të paisjeve të frenimit, shkak ky që të njëjtit janë larguar nga trafiku, kurse shoferëve u janë pregaditur fletëpagesa për kundërvajtje.

Gjatë aksionit gjithashtu janë zbuluar edhe 4 vetura me xhama të zi (FOLIA) të pa A-testuara, 5 vetura të cilat kanë qenë gabim të parkuara, një veturë ka pasur mbingarkesë, si dhe lëshime tjera të cilat janë rumbullaksuar me kundërvajtje adekuate.

Ne kontrollin e Gostivarit, gjithsej janë përfshirë 31 automjete, më së shumti autobuse dhe furgonë,, të cilët qarkullojnë në drejtim të fshatrave për rethë rajonit të Çegranit, dhe të Negotinës. Prej tyre 4 automjete kanë qenë, me paisjet të pa regullta të frenimit,  1 vetur ka qenë me afat të skaduar të regjistrimit, dhe një  veturë e cila nuk e ka pasur të kryer kontrollin teknik.

Gjashtë vozitësve kundërvajtës, u janë pregaditur fletë-pagesa për kundërvajtje, derisa 5 vetura me urdhër të policit, menjëherë janë larguar nga trafiku, në përputhshmëri me Ligjin për vetura, ku do të pasojnë gjoba me vlerë prej 120 deri 400 euro në kundërvlerë të denarit, nvarësishtë nga lloji dhe karakteri i lëshimeve të konstatuara.