Në kuadër të realizimit të investimeve kapitale për vitin 2018 komuna e Hanit të Elezit ka filluar punimet në asfaltimin e rrugës Uji i Thartë –Lagje Bush.

Rruga me gjatësi prej 2315 m do të realizohet nga bashkëfinacimi ndërmjet Komunës së Hanit të Elezit dhe DEMOS-MAPL në vlerë prej 177,626.62 euro prej të cilave 147,656.62 euro janë mjete nga buxheti i komunës ndërsa 29,970.00 euro nga DEMOS-MAPL.

Realizimi i projektit pritet të përfundojë deri në fundë të këtij viti.