Kohë më parë, dizajnerët e ndryshëm kanë bërë improvizime të ndryshme, por që kanë mbetur si të tilla dhe nuk janë diskutuar për të hyrë në prodhim.

Së fundmi, përditësimet që i bëhen makinave, përfundojnë në forume dhe entuziastët japin mendime, nëse duan apo nuk duan prej prodhuesit që t’i sjellë të përfunduara.

Dizajnerët nga X-Tomi Design, kanë shndërruar BMW X7 dhe X8, sikur të ishin pickup dhe pyetën nëse do ishte ide e mirë që të ktheheshin në makina funksionale.

Në përgjithësi, modelet e rikrijuara në këtë formë, janë pëlqyer në masë të madhe, vetëm se kishte diçka që nuk do të shkonte.

Shumë prej tyre, kanë thënë se nuk do i blinin, megjithëse nuk kundërshtojnë që BMW X7 dhe X8 t’i kenë edhe versionet me hapësirën për bartjen e mallrave.