Punëtori hyrëse e projektit të ri për përgatitjen e Planit të katërt nacional dhe Raportit të tretë dyvjetor për ndryshime klimatike që zbatohet nga ana e Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor dhe Programit për zhvillim të Kombeve të bashkuara do të mbahet sot në Shkup.

Fjalë hyrëse do të kenë sekretari shtetëror në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor Ana Petrovska dhe zëvendësi i përfaqësuesit të përhershëm të UNDP-së në Maqedoni, Narine Sahakjan