Së fundmi me aplikacione të ndryshme, mundësitë për të rregulluar ‘defektet’ janë edhe më të mëdha, megjithëse në shumicën e rasteve ato dështojnë.

Këto janë disa nga rastet kur photoshopi dhe aplikacionet tjera për editim kanë turpëruar edhe më shumë të famshmet.