Dita e luftës revolucionare maqedonase 23 tetor (e martë) është ditë jo-punë për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njoftoi se 23 tetori nuk punon sipas Ligjit për Festat e Republikës së Maqedonisë.