Ish kryetari i parë i Kuvendit, Stojan Andov në një intervistë për Alsat M deklaron se situata aktuale lidhur me ndryshimet kushtetuese imponon mbështetjen opozitës, ne te kundërt sipas Andovit, vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Andov duke folur për votimin e fshehtë si e drejtë e garantuar e deputetit sipas Rregullores se Kuvendit kujtoi se një votim i tillë mund te behet por duke pas kujdese qe paraprakisht te ketë marrëveshje paso qe mund te vije deri tek situata ku te votohet edhe kundër. Andov potencon se zgjedhjet nuk shkelin afatet e ratifikimit te marrëveshjes me Greqinë por për kundrazi është marrëveshja e cila ne ketë situate imponon zgjedhje te parakohshme.