Maqedonisë po i ndodh aktivitetet i madh investues ndërtimor, theksoi ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Goran Sugareski gjatë vizitës së sotme në rajonin e Pellagonisë.

Ai dhe kryetarja e Manastirit, Natasha Petrovska kryen ekspertizë të aktiviteteve ndërtimore, që zhvillohen në rrugën rajonale qarkorja mbi Manastirin, si dhe në rrugën rajonale Manastir – Llavci.

“Në këtë investim investohen 1,5 milionë euro. Afati për përfundimin është 8 muaj, por ne jemi të interesuar që afati të jetë më i shkurtuar. Kontraktorët më informuan se nëse kushtet atmosferike e lejojnë këtë, kërkesa do të plotësohet. I ftoj shoferët në durim, sepse në këtë moment zgjidhim një nga problemet më të rëndësishme të trafikut, të një qarkoreje që ka qenë seriozisht e dëmtuar”, theksoi Sugareski.

Ministri Sugareski përkujtoi se ky aktivitetet është pjesë e veprimtarisë së përgjithshme investuese, e cila më parë dhe bashkë me kryeministrin ishte paralajmëruar për më shumë rajone në vend.

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve në rajonin e Pellagonisë, së shpejti do të fillojë me rehabilitimin e rrugës Manastir-Demir Hisar dhe rrugës Manastir-Mexhitlia, ndërsa paralelisht punohet dokumentacioni projektues për zgjidhje automatike të rrugës Manastir-Prilep.

Sipas kryetares Petrovska, komuna përfundimisht ka marrë trajtim të vërtetë dhe mbështetje nga shteti për intervenimet e mëdha infrastrukturore.