Njerëzit më të prekur nga kjo gjendje psikiatrike janë gjithashtu më të prirur ndaj përdorimit të marijuanës: kombinimi – kompleks ka dalë nga një studim i madh gjenetik.

Disa nga gjenet që lidhen me përdorimin e rregullt të kanabisit janë gjithashtu të lidhura me ndjeshmërinë më të madhe ndaj skizofrenisë dhe kushteve të tjera psikiatrike. Kjo është ajo që del nga një studim i botuar në “Nature Neuroscience”, puna më e gjerë gjenetike e përqendruar deri tani në përdorimin e marijuanës. Kombinimi mes përdorimit të kanabisit dhe një predispozite më të lartë ndaj  skizofrenisë kishte dalë tashmë në disa studime, por marrëdhënia midis përdorimit të drogës dhe sëmundjeve psikiatrike është gjithmonë komplekse, dhe studimi thjesht shton një pjesë në një puzzle që është ende konfuze.

Studimi duket se sugjeron se ata që janë gjenetikisht më afër zhvillimit të skizofrenisë janë gjithashtu më të prirur ndaj përdorimit të kanabisit, por nuk mund të përjashtohen mundësitë e një marrëdhënieje të kundërt dhe sensit shkaktar, domethënë që konsumi i rregullt i marijuanës mund të degjenerohet në atë që është i predispozuar nga manifestimi i kushteve psikiatrike.

Studiuesit në Universitetin Radboud në Holandë, kanë studiuar të dhënat për 180 mijë njerëz në bazat e të dhënave të ndryshme gjenetike (të tilla si UK Biobank) dhe studime kolektive, për të identifikuar 35 variante gjenetike që lidhen me përdorimin e rregullt të kanabisit. Kombinimi më i dukshëm është parë me gjenin CADM2, i njohur tashmë për të qenë i lidhur me tendencën ndaj sjelljeve të rrezikshme dhe konsumit të alkoolit.

Përveç këtyre elementeve, hulumtimi i kryer mbi mbi një milion variante gjenetike zbuloi 8 ndryshime të vetme në sekuencat e mureve themelorë që përbëjnë ADN-në (nukleotidet) të lidhura me konsumin e kanabisit të vazhdueshëm. Të marra të gjitha së bashku, variacionet e gjetura japin arsye për 11% të diferencës në predispozicionin për të pirë marijuanë.

Studimi theksoi mbivendosjet gjenetike midis përdorimit të kanabisit dhe alkoolit dhe konsumit të duhanit, një tendencë ndaj sjelljes së rrezikshme dhe një rreziku të skizofrenisë. Kombinimi i fundit ishte studiuar edhe në vitin 2014, por këtë herë kampioni nga i cili janë nxjerrë të dhënat është shumë më i gjerë.

Një marrëdhënie shkakësore është gjetur midis skizofrenisë dhe rritjes së konsumit të kanabisit. Studiuesit supozojnë, se në fazat e hershme të sëmundjes marijuana përdoret si një formë e vetë-mjekimit, por edhe në këtë rast bëhet fjalë vetëm për një hipotezë.