Limiti për sjellje efektive të parave të huaja është 10 mijë euro, informojnë nga Drejtoria e Doganave të Maqedonisë.

Ne qoftë se udhëtari me vete bart pra të huaja apo çek efektiv mbi 10 mijë euro, është i obliguar ti paraqes në organet doganore.

Sa i përket dërgimit të devizave nga Maqedonia, rezidentët e kanë patjetër të paraqesin çdo vlerë mbi 2000 euro për person dhe me këtë të ketë vërtetim nga ndonjë bankë ose këmbimore.

Më tepër informacione mund të gjeni këtu