Ministria e Shëndetësisë kumtoi se Bordi Drejtues i Fondit për Sigurim Shëndetësor në seancën e sotme solli vendim për pagesë të kompensimit mujor në para të mjekëve të regjistruar në specializimin privat të konkursit në janar të vitit 2018 me çka janë plotësuar kushtet formale për pagesën e tij për punën dhe angazhimin e këtij grupi të mjekëve në specializim.

“Konkretisht, duke filluar nga muaji qershor i vitit 2018, përkatësisht për më shumë muaj të mbetur, mjetet do t’u transferohen kur të mbarojë pagesa e pagës në tërë sektorin shëndetësor për muajin shtator të vitit 2018”, citohet në kumtesë.

Njëherit, Ministria e Shëndetësisë percepton bindje se,  përveç nivelit të mirëkuptimit për këtë problem nga ana e doktorëve të regjistruar në specializimin privat të konkursit në janar të vitit 2018, bashkëpunimi  në nivel profesional dhe administrativ do të vazhdojë në linjë të epërme