Nga, Abdulla Mehmeti

Statusi i juridik kushtetues dhe politik i shqiptarëve në Maqedoni:

Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, e vitit 1991/2001

Preambula

„Qytetarët e Republikës së Maqedonisë, populli maqedonas, si dhe qytetarët të cilët jetojnë brenda kufijve të saj të cilët janë pjesë e popullit shqiptar, popullit turk, popullit vlleh, popullit serb, popullit rom, popullit boshnjak e të tjerë, duke e marrë përsipër përgjegjësinë për të tashmen dhe të ardhmen e atdheut të tyre, të vetëdijshëm dhe mirënjohës ndaj paraardhësve të tyre për viktimat dhe përkushtimin e përpjekjeve të tyre dhe luftës për krijimin e shtetit të pavarur dhe sovran të Maqedonisë…“

PARA 44 VJETËSH:

Kushtetuta e Republikës Socialiste të Maqedonisë, e vitit 1974

Dispozitat e përgjithshme

Neni 1

„Republika Socialiste e Maqedonisë është shtet nacional i popullit maqedonas dhe shtet i kombësisë shqiptare dhe turke në të…“

KOHA PËR NDRYSHIME ËSHTË TANI…