Deri në orën 15:00 në komunën e Velesit jehona arrin 20,02 për qind, gjegjësisht në votimin për referendumin kanë dalë 21.753 votues nga gjithsej 46.110 të regjistruar në listën e vetme zgjedhore, informojnë nga Komisioni komunal zgjedhor në Tetovës/TS