Numri i fëmijëve të lindur të gjallë në tremujorin e dytë nga viti 2018, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit paraprak, është zvogëluar për 6,3 për qind dhe është 5.160 fëmijë të lindur të gjallë, tregojnë të dhënat e Entit Shtetëror për Statistikë.

Numri i fëmijëve të vdekur në tremujorin e dytë të vitit 2018 shënon rritje nga 1,1 për qind në krahasim me tremujorin e njëjtë të vitit 2017 dhe është 4.683 persona, ndërsa prej tyre 17 janë foshnja të vdekura.

Rritja natyrore është 477, që do të thotë, se për aq persona numri i fëmijëve të lindur të gjallë është më i madh se numri i personave të vdekur.