Paratë ende nuk janë ndarë në mënyrë që të filloj fushata, ato fonde që qeveria ka ndarë për vete, dhe Qeveria tashmë transmeton reklama dhe video! Pra, zotërinj, kur dhe me çfarë të holla janë këto reklama të vetë-promovimit të shpëtuar? Kjo është një tjetër “parti” e pushtetit me para nga buxheti, ndërsa ekonomia qëndron e fundosur. Ky është nën përgjegjësinë morale politike, paratë për këtë qëllim nuk janë ndarë, nuk ka strukturë financiare, ndërsa vetëm se janë harxhuar tashmë këtë e tha sot në konferencën për shtyp, Naum Stoilkovski nga VMRO-DPMNE.

“Qeveria e ka filluar fushatën me të cilën marrëveshjen kapitulluese e paraqet si vlerë evropiane. Qeveria para se të shpërndajnë parat transmetojnë video dhe lëshojnë materiale propagandistike të aktiviteteve të qeverisë”, theksoi Stoilkovski.