Ministri pa resor i angazhuar për rregullativë për përmirësim të klimës investuese për sipërmarrje vendore Zoran Shapuriq sot mori pjesë në shënimin e Ditës së minatorëve në minierën “Buçim” në Radovish.

Në fjalimin e tij, ai në emër të kryeministrit Zoran Zaev i përshëndeti të pranishmit, ua uroi 39-vjetorin nga puna e minierës “Buçim”, si dhe festën e Shën Mërisë e cila është mbrojtëse e minatorëve, njoftoi pres-shërbimi i Kabinetit të ministrit.

Mes tjerash në fjalimin e tij theksoi se Qeveria është e përkushtuar në avancimin e biznes klimës në Maqedoni dhe për bashkëpunim të plotë interaktiv në sektorin afarist.

Në kuadër të vizitës, Shapuriq realizoi takim me menaxhmentin e kompanisë “Buçim” e cila ka 700 të punësuar dhe merr pjesë me rreth 50 për qind nga të ardhurat e përgjithshme të komunës Radovish. Menaxhmenti e njoftoi ministrin se planifikon investim prej 53 milionë euro në gërmimin e ri me ç’rast jetëgjatësia e minierës do të vazhdohet për më së paku 12 vite.

Eksploatimi në gërmimet ekzistuese është i mundur për vetëm edhe një vit. Menaxhmenti theksoi se pret që shteti në afat më të shkurtër të mundur t’i lëshojë dokumentet e nevojshme për fillim të investimit.

Xehetaria merr pjesë me 260 milionë euro në eksportin e ekonomisë së Maqedonisë dhe punëson rreth 15.000 punonjës, ndërsa viteve të fundit intensivisht investohet edhe në mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit jetësor.

Viteve të fundit “Buçim” ka investuar 4 milionë euro në mbrojtjen e mjedisit jetësor. Menaxhmenti i “Buçim”-it e informoi ministrin se paga mesatare në minierë është 33.000 euro.