Kancelarja gjermane Angela Merkel kundërshton propozimin e Komisionit Evropian për të vendosur objektiva të reja dhe më të rrepta për reduktimin e emisioneve të gazrave të dëmshme, duke thënë se Evropa duhet të përqendrohet në përmbushjen e objektivave të miratuara.

Bashkimi Evropian dëshiron të arrijë një reduktim të emisioneve të dyoksidit të karbonit me 40 për qind deri në vitin 2030 dhe ka një njoftim se ky objektiv mund të rritet në 45 për qind.