Pa energji elektrike nesër nga ora 8 deri në orën 10:30 do të mbeten objektet në rrethinën e firmave “Lek” dhe “Elektroelement” në komunën e Gazi Babës.

Siç informoi Qendra rajonale për Menaxhim me Kriza e Qytetit të Shkupit, arsye për ndërprerje e furnizimit me energji elektrike është realizimi i intervenimeve të planifikuara teknike në rrjetin distributiv nga ekipe të “EVN Maqedoni” SHA.