Të mbash një fëmijë në bark për nëntë muaj është kënaqësi dhe sakrifikë.

Video më poshtë tregon se si një fëmijë jeton për nëntë muaj në mitrën e nënës.