Punonjësja e seksit Sarah Greenmore ndan me publikun atë që ndodh brenda dyerve të një shtëpie publike. Sarah është nga Nevada e SHBA-ve dhe flet për klientët e saj. Ajo ka pranuar se ka shkuar edhe me 7 burra brenda një nate, ndërkohë që fitimet e saj arrijnë deri në 10. 000 dollarë për 13 ditë.

Greenmore është shprehur se akti me djemtë që kryejnë marrëdhënie seksuale për herë të parë mund të zgjasë 20 sekonda, me më të dobëtit dhe 1 minutë e 30 sekonda për adoleshentët më të fortë.

Sara është përgjigjur se puna që ajo bën nuk ka ndikuar negativisht në lidhjen e saj me yllin pornografik, megjithëse tanimë është single dhe mundohet që njëkohësisht të punojë e të gjejë edhe kënaqësi për vete tek klientët.