Drejtimi dinamik në të gjitha rrotat i Audi A6 së re është i pakrahasueshëm në mesin e konkurrencës.

Kjo zgjedh problemin e objektivave ndërmjet reagimit spontan drejtues dhe stabilitetit në ngasje. Sistemi kombinon drejtimin dinamik në boshtin e përparm, i cili përdorë një ingranazh të ndryshueshëm me një sistem të vecantë të boshtit të pasmë.

Si e tillë, këndi i drejtimit në boshtin e përparmë dhe të pasmë mund të përshtatet në mënyrë të pavarur nga njëri-tjetri.

Loading...