Gjatë vitit të kaluar në tregtinë me pakicë rritje është vërejtur te prodhimet joushqimore, përveç lëndëve djegëse dhe te ushqimi, pijet dhe duhani, publikoi Enti Shtetëror i Statistikës.

Qarkullim të rritur në shitjen me pakicë është vërejtur edhe te lëndët djegëse motorike.