Sa herë mund t’ju ketë ndodhur që teksa e keni lënë fëmijën tuaj duke luajtur me lodra apo duk lexuar libra dhe në një moment ai tregohet agresiv, gris librat apo e flak tutje lodrën?

Kjo ka një shpjegim. Ju mund të mendoni se nuk i pëlqen fëmijës lodra, por e keni shumë gabim. Duke qenë se fëmija juaj është në një moshë që nuk është në gjendje të flasë (bëhet fjalë për ato që nuk kanë mënsuar ende) ai reagon në këtë formë kur kupton që nuk ka vëmendje. Në momentin që fëmija gris një libër apo shkatërrron një lodër, ai e ndjen veten të “braktis” dhe po kërkon nga ju vëmendjen tuaj.

Ai sillet ndaj objekteve që posedon, ashtu siç mendon se sillen të rriturit me të. Kështu që nëna, nëse ndodh e njëjta gjë me fëmijët tuaj, e dini tashmë si të silleni.