Studime për seksin po vazhdojnë të bëhen dita-ditës dhe pothuajse çdo herë po mësojmë diçka të re mbi të.

Në fakt, një studim i kohëve të fundit ka gjetur se njerëzit altruistë kanë më shumë gjasa të kenë një jetë seksuale aktive dhe të ndryshme.

Psikologët në Universitetin e Guelph dhe në Universitetin Nipissing zhvilluan dy eksperimente, të cilat i shikonin pjesëmarrësit jetën seksuale dhe tiparet altruiste të personalitetit.

Hulumtimi arriti në përfundimin se sa më i bukur personi, aq më shumë partnerë seksualë kishin shtrirë.

Jo vetëm që pjesëmarrësit e mëshirshëm kishin më shumë partnerë seksualë, ata gjithashtu kishin marrëdhënie më kuptimplote dhe shiheshin si më tërheqëse për seksin e kundërt.

Njerëzit bujar gjithashtu kanë më shumë gjasa të kenë një jetë të mirë seksuale, sipas studimit të thellë.