Nga 15 nëntori deri më 15 mars të vitit 2018, në Kosovë dhe Maqedoni hyri në fuqi kompletimi i pajisjeve dimërore për të gjithë ngasësit e automjeteve.

Në Maqedoni, parashikohen gjoba prej 45 eurove në kundërvlerë të denarit, respektivisht shoferit do t’i regjistrohen 25 pika negative.

Nëpunësi policor, mund të urdhërojë që shoferi ta ndalojë lëvizjen e mëtejshme të automjetit, nëse nuk vepron sipas shenjës në komunikacion për mbajtje dhe përdorim të obligueshëm të pajisjeve dimërore.