Siguria që çmimi i bitkoinit në dhjetë vitet e e ardhshme mund të bie në 100 dollarë është më e madhe sesa valuta digjitale të arrijë nivel prej 100.000 dollarëve, deklaroi ekonomisti Kenet Rogof, profesor në Universitetin Harvard.

“Mendoj se bitkoni pas dhjetë viteve do të vlejë vetëm një pjesë të vogël nga vlera aktuale. Për dhjetë vite çmimi më i sigurt është 100 dollarë, sesa 100.000 dollarë”, deklaroi ish-ekonomisti kryesor në Fondin Monetar Ndërkombëtar për televizionin CNBS.