Shoqata e shkrimtarëve të Maqedonisë dhe Instituti për letërsi maqedonase pranë UCM-së sot në mesditë do të organizojnë tribunë për aspektet aktuale të kritikës letrare. Në tribunën e titulluar “Kritika – aspektet aktuale” do të marrin pjesë kritikë, eseistë, profesorë universitarë, teoricienë dhe shkrimtarë.

“Shkas për diskutimin është publikimi i përmbledhjes “Kritikë dhe heshtje: leximi i letërsisë dhe kulturës maqedonase” me punime nga konferenca shkencore ndërkombëtare të cilën Instituti për letërsi maqedonase e mbajti në ASHAM vitin e kaluar”, deklaroi SHSHM-së.

Në përmbledhje janë publikuar pikëpamjet e rreth pesëdhjetë studiuesve letrar nga Maqedonia dhe nga jashtë, profesorë dhe kritikë nga më shumë qendra dhe njohës të letërsisë dhe artit nga sfera e kulturës në Maqedoni.