Në rrugën Katllanovë – Veles afër fshatit Sopot ka rrëshqitje të dheut në rrugë për shkak të trafiku po zhvillohet nëpër një korsi.

Ndërmarrja Publike “Rrugët e Maqedonisë” kumtoi se ekipet e tyre janë në terren dhe punojnë në pastrimin e rrugës dhe normalizimit të trafikut.