Bananet janë një nga frutat më të njohura në botë.

Vjelja e bananeve është proces tejet i gjatë dhe i kujdesshëm.

Vjelja e tyre fillon me kontrollimin e pjekjes nga ekspertët e bananeve, dhe vazhdon me kontrollimin e lëkurës së tyre.

Më pas ato vendosen nëpër kabllo sistemike ku më pas shkojnë në qendër për tu pastruar, konserbuar dhe më pas paketuar.

Ato më pas “vulosen” me vulën e kontrollit të kualitetit. Nëse bananet nuk kanë kaluar cilësinë e pritshme, ato shndërrohen në pleh.