Secili person fleksibilitetin e ka të lindur, prandaj fëmijët me lehtë vënë këmbët mbi kokë, sesa të rriturit

Me kalimin e kohës njerëzit e humbasin fleksibilitetin natyror – punë në zyrë e përkeqëson shumë situatën tuaj.

Megjithatë akoma mund të bëni diçka në këtë drejtim, duke provuar të bëni ushtrimet e mëposhtme