Zv/kryeministri i Maqedonisë, Bujar Osmani ka njoftuar se qeveria ka mirtuar një vendim shumë të rëndësishim për shqiptarët.

“Sot Qeveria miratoi disa vendime te rendesishme nepermjet propozim ndryshimit te ligjit:

– Themelimin e Televizionit Shteteror ne gjuhen shqipe me emetim 24 ore,
– Themelimin e Radios ne gjuhen shqipe me emetim 24 ore
– Themelimin e kanalit satelitor shteteror me emetim 24 ore ne gjuhen shqipe
– Vendimarje me shumice te dyfishte per programet me interes te vecante ne Keshillin e Agjencise per sherbime audiovizuele” ka shkruar Osmani