nshkruhet memorandum bashkëpunimi midis Zvicrës dhe Republikës së Maqedonisë. Projekti ‘Programi për përkrahjen e Parlamentit’, ka për qëllim të sigurojë më shumë efikasit dhe gjithëpërfshirjen e Kuvendit.

Projekti do të zgjasë prej 31 korrikut 2018 deri më 31 dhjetor 20019 dhe përfshin një donacion prej 350 mijë franga zvicerane ndërsa në vijim donacioni i përgjithshëm do të zgjasë deri në 11 vite e gjysmë dhe do të kapë një donacion prej 11 milonë frangash në total.