Përmendorja e Andon Janev – Qoses mbrëmë është hequr  nga Gjykata Supreme në qendër të Shkupit.

Urdhrin për heqjen e përmendores e ka dhënë Inspektoriati i Ndërtimit të Komunës Qendër.

Kjo përmendore u vendos midis 6 dhe 7 shtatorit të vitit 2014 si donacion i Shoqatës për Bashkim Shpirtëror të Setinëve, Popadinëve dhe Krushoradëve nga Follorina.

Për vendosjen e përmendores nga ana e grupit të punës në Ministrinë e Kulturës u konfirmuan shkelje të numërta ligjore.