Zv. revizori shtetëror i Maqedonisë Naser Ademi i cili njëherit është i udhëheqës i këtij  prej datës 25 dhjetor 2017, bashkë me një delegacion nga ky organ realizuan takim me kryeparlamentarin Talat Xhaferi.

Ademi, kryeparlamentarit Xhaferi i ka prezantuar komponentën e tretë të twining projektit i cili ka për qëllim përforcimin e kapacitetit dhe efikasitetit të realitimit të kontrollovce të jashtme revizore i cili është në bashkëpunim me kuvendin, ndërsa janë të kyçur edhe revizorë nga Kroacia.

Projekti në bashkëpunim me kuivendin do të fillojë me 1 mars dhe do të realizohet me komisionin për financa e buxhet.