BDI-ja nuk mendon se e ka shkelur ligjin duke mbledhur para për anëtarësi partiake.

Pas ankesës së Transparensi Interneshënal – Maqedoni (TI-M), Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit (KSHPK) konfirmoi “ekzistimin e dyshimit bazë për keqpërdorim të mjeteve buxhetore dhe mjeteve nga fondet publike në financimin e BDI-së dhe për këtë me shkrim e ka njoftuar Prokurorinë Themelore Publike Shkup për shkak të veprimit të mëtutjeshëm”.

Sipas analizës së Raportit vjetor për anëtarësi për donacione për vitin 2016, TI-M ka vënë në dukje se “në listë si donatorë të BDI-së paraqiten edhe ndërmarrjet SHA Postat e Maqedonisë, SHA Aeroportet e Maqedonisë dhe NP Hekurudhat e Maqedonisë – infrastruktura, që, siç theksohet, është në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe Ligjit për financimin e partive politike”.

Një funksionar i lartë i BDI-së sqaron se të gjithë funksionarët e emëruar dhe të përzgjedhur të BDI-së japin nga pesë për qind nga pagat për anëtarësi në parti. Në institucionet e theksuara me urdhëresë të përhershme u ndalen mjete funksionarëve të emëruar nga BDI-ja dhe i transferojnë paratë nga pagat e tyre në llogarinë e partisë.

“Nëse bën falsifikim ose keqpërdorim pse të shkohet përmes bankës”, theksoi ai.

Funksionari i BDI-së mendon se gjithashtu Transparensi Interneshënal – Maqedoni është dashur të kërkojë mendim nga BDI-ja lidhur me këtë.

Drejtorët, për shembull, tha ai, paguajnë anëtarësi nga paga me urdhëresë të përhershme dhe kjo perceptohet sikur hekurudha ta financojë BDI-në.

Në muaj BDI-ja mbledh rreth tre deri katër mijë euro dhe me ato para mbahet partia, paguhet rryma, uji… Selia në Tetovë për shembull thotë ai, është në hapësirë me qira.