Njerëzit janë jo vetëm të ndryshëm nga çdo krijesë tjetër në Tokë, por edhe shumë të çuditshëm, pasi shpesh bëjnë veprime që shkaktojnë kaos, por dhe në shumë raste të qeshura pa fund tek të tjerët.

Ky 99 vjeçari që shihni në foto, ndau gruan e tij 96, vjeçare pas 77 vitesh të martuar, vetëm sepse zbuloi se gruaja e tij e kishte tradhtuar në vitin 1940.