Izet Zeqiri

Pas tërheqjes nga politika dhe nga partia gati 4 vite. Ma thotë mendja të marrë angazhim orientues politik dhe partiak. Por dilema është kah të shkoj dhe ku të aderoj nuk di kah t’ia mbaj.
-Në RDK-në 1 apo në RDK-në 2
-Në ALEANCËN 1 apo ALEANCËN 2
-Në BESËN 1 apo BESËN 2
Shumë alternativa për të marrë vendim. Identifikimi i alternativës më të mirë për të marrë vendim do të ishte i mundshëm nëse japim përgjigje në pyetjet.
1. Cilët janë shkaqet që u bë kjo katrahurë e organizimit politik partiak opozitar.
2. Për secilin shkak se paku t’i shkruajmë tre arsye.
3. Për secilën arsye t’i numërojmë nga tre faktorë të brendshëm dhe të jashtëm që kanë ndikuar.
3. Të përcaktojmë kush është përgjegjës për secilën arsye dhe shkaktar për këtë gjendje.
4. Në fund të shkruanin cilat do të ishin propozim masat apo hapat që të dalim nga kjo situatë dhe këto alternativa të bëheshin bashke.

Ja një teme masteri, besa edhe doktoratë për studiuesit e shkencave politike. Edhe pyetjet kërkimore i kam shkruar.