Përdorimi i rregullt i makinave, sjell shpenzime të konsiderueshme karburanti. Por në fakt me disa truke ju do të vini re se do të harxhoni shumë më pak karburant se sa harxhonit më parë.

Truket e mëposhtme do t’ju ndihmojnë që jo vetëm të reduktoni shpenzimet e larta të karburantit por edhe ato të mirëmbajtjes.

1.Mos e shtypni gazin me gjithë këmbën tuaj

2.Kur keni për të bërë rrugë të gjatë vendosni kontrollin autopilot

3.Ndërroni filtrat e dhe vajin në kohën e duhur

4.Fikni kondicionerin

5.Hiqni peshat e panevojshme nga makina juaj

6.Monitoroni presionin e gomave