Komuna e Shtërpcës, ka krijuar një komision për të bërë studim fizibiliteti në shtëpinë e gurit e cila gjendet në Brezovicë.

Studimi do të bëhet për të nisur investimet në këtë vend që i takon ndërmarrjes “Sport Marketing”, pronë e komunës se Prishtinës, njofton Klan Kosova.

Sipas zyrtareve të kësaj ndërmarrjeje kjo ka ardhur si pasoje e mos interesimit të komunës se Prishtinës, për investime ne këtë vend.