Është riaktivizuar linja hekurudhore për udhëtarë ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë, linjë kjo e ndërprerë, por që tani do të jetë në qarkullim vetëm gjatë fundjavave.

Gjatë ditëve të punës, nga Gjevgjelia për në Selanik, dhe anasjelltas, do të jenë në qarkullim vetëm autobusët.

MPB-ja bën të ditur se linja hekurudhore do të jetë hapur në një afat kohor të pacaktuar.