Nëse partneri apo partnerja juaj së fundmi ka filluar të bëjë ushtrime, kjo mund t’ju shërbejë si indikator se është duke tradhtuar.

Ata të cilët tradhtojnë, e kanë pranuar se partneri i ri seksual i inspiron të kenë një trup në formë.

Sipas hulumtimeve, rreth 70 për qind e tradhtarëve kanë zbuluar se partneri jashtëmartesor i motivon ata të bëjnë ushtrime fizike.

Krahasimi i vetes me partnerin e ri i inspiron ata për fitnes, sepse 71 për qind e tradhtarëve pohojnë se dashnori/ja e fshehtë ka linja të mira trupore.

Ndërsa rreth 52 për qind kanë zbuluar se e konsiderojnë partnerin/ën aktual si person me trup aspak në formë.

Përveç këtyre, 58 për qind kanë deklaruar se do të dëshironin që partneri afatgjatë të bënte më shumë ushtrime.