Deri në fund të vitit do të futen të gjitha pikëpagesat në sistem elektronik për pagesë përgjatë Korridorit 10. Fillimisht, përdorimi i autostradave do të mund të paguhet me kombinim, dmth. do të paguhet edhe me para në dorë, me një kartë elektronike ose me një kartë të parapaguar. Deri më tani, janë blerë 500,000 karta dhe çmimi i tyre do të jetë nga 1-2 euro.

“Do të ketë para dhe kartela për çdo pikëpagesë. Karta do të jetë 500-1000 denarë dhe do të rimbushet. Sidoqoftë, ato do të dalin 10% më lirë se pagesa në dorë. Nuk do të ketë lëshime fiskale dhe nuk do të ketë humbet kohë gjatë pagesës”, tha drejtori i NP rrugët shtetërore, Zoran Kitanovski.

Për automjetet që janë përgjithmonë në rrugë si kamionë dhe furgona të kompanive të ofrimit të shërbimeve, nuk do të futen vignettes por të ashtuquajturat tags elektronike të faturimit. Ata do të lexohen nga sensorin i vendosur në pikëpagesë në një maksimum prej 30 metrash.

“Çmimi do të jetë nga 10-20 euro dhe do të mbushen me faturim. Vignettes në dy vjet do të shfuqizohen në të gjithë BE-në për një perspektivë sigurie dhe financiare”, tha Kitanovski.
Mbledhja elektronike e taksave sipas Kitanovskit do ta bëjë udhëtimin përgjatë korridorit 10 më të shpejtë, por edhe më të lirë, dhe e njëjta procedurë do të zbatohet për tarifat nga Korridori 8, më së largu deri në vitin 2019.

Aktualisht, në Maqedoni ekzistojnë 10 rrugë me pagesë dhe do të hapen edhe 4 të tjera. Investimi është në vlerë prej 18.7 milion euro, nga të cilat 2.8 milionë janë nga buxheti dhe pjesa tjetër e BERZH-it.