Ndryshimet klimaterike dhe luftërat janë një rrezik permanent që i kanoset njerëzimit, por për këtë kanë menduar shkencëtarët.

Në pjesën e arkipelagut të Svalbard në Norvegji ndodhet një bunker, i cili brenda tij fsheh më shumë se 130 mijë vite histori të agrikulturës.

Ky bunker është një lloj resursi vital, pa të cilin njerëzimi nuk do mund të jetonte. Brenda tij janë më shumë se 930 mijë fara të ndryshme ushqimi të cilat shihen si shpresa e fundit e njerëzimit në raste të emergjencave kritike që përmendëm më sipër.

Bunkeri i ndërtuar150 metra poshtë tokës dhe me dyer çeliku, menaxhohet nga “Global Seed Valut”.

Cary Fowler është ideatorja e këtij bunkeri dhe gjithë projektit në tërësi, pasi në të gjithë botën gjenden edhe plot 1.700 bunkerë të këtij lloji.

Image