Trafiku në rrugët e Maqedonisë po zhvillohet në korsi të lagështa. Mjegull e dendur që ka ulër shikueshmërinë në 50-100 metra është paraqitur në Tetovë-Kodra e Diellit, Gostivar-Strazhë dhe Mavrovë.