Në Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim do të punësohen pilotë. Informacioni për nevojën për pranimin në marrëdhënie të rregullt pune të pilotëve në DMSH e miratoi Qeveria në seancën e mbrëmshme. “DMSH dhe Ministria e Mbrojtjes, e Punëve të Brendshme dhe e Financave morën detyrë që të gjejnë zgjidhje të përkohshme për angazhimin e pilotëve në Drejtori”, kumtoi pres shërbimi qeveritar.

DMSH i posedon tre fluturake për shuarjen e zjarrit (amfibi) të tipit Er Traktor AT-802A Fajr Bos, me kapacitet prej 3.100 litra ujë. Në mbështetjen e flotës së DMSH-së sipas nevojës kyçet edhe ARM-ja me helikopterë të tipit Mi-8/17 me kova për shuarjen e zjarrit me kapacitet prej 2.000 dhe 2.500 litra ujë.