Menduh Thaçi  “Не е присутен” ësht shqiptari i vetëm i cili nuk ka marrë pjesë në votimin e ligjit të gjuhës shqipe. Deputetja e PDSH-së Merale Ferati ka votuar PËR. Ligjii i gjuhëve  sot u miratua me 69 vota “Pro” në të cilën votuan partitë politike shqiptare dhe LSDM-ja.

Debati për ligjin e gjuhëve në Kuvend filloi më 5 shtator të vitit të kaluar në Komisionin kuvendor për Çështje Evropiane, ndërsa shumica parlamentare e aprovoi nevojën për miratimin e tij më 15-të nëntor të vitit të kaluar./ts.mk/