Konfederata e Sindikatave të mërkurën në dymbëdhjetë pa pesë minuta do të dalin në protestë paralajmëruese para Qeverisë. Ata kërkojnë që Ministria e Arsimit dhe autoritetet kompetente të ulen dhe të negociojnë për rroga më të larta, harmonizim të pagës minimale, shtesa në paga dhe regresin vjetor në sektorin publik. Ata kërkojnë edhe benefite më të mëdha përmes marrëveshjeve kolektive dhe respektimin e tyre në tërësi. Nga ky dhe nga Sindikata e Arsimit, thonë se në qoftë se nuk gjendet zgjidhje, i pasigurt është fillimi i semestrit të dytë të vitit shkollor.

“Sigurisht që organi më i lartë i KSL -së do të diskutojnë se cilët do të jenë ato mjete tjera më radikale që do të ndërmerren, duke përfshirë edhe SASHK-në e cila njoftoi se fillimi i vitit shkollor do të jetë pikëpyetje”, tha Jakim Nedelkov, kryetar i SASHK-it.

“Mendojmë se anëtarësia është tashmë për hapa më radikal sindikalist”, u shpreh Blagoja Ralpovski, Kryetar i KSL-së.

Dërguan mesazh deri tek autoritetet të bëjnë presion mbi udhëheqësit e sindikatës, sepse siç thonë ata e drejta për grevë është e garantuar me kushtetutë. Nedelkov, thotë se të gjithë që do të bëjnë presion, do të kenë kallëzime penale. Ata thonë edhe se janë të vetëdijshëm se ende vazhdon Ligji për mësuesit zëvendësues, i cili ishte miratuar në kohën e VMRO – DPMNE-së, por shpresojnë që nuk do të ketë komplikime shtesë veçanërisht për shkak se kjo protestë do të monitorohet nga “Konfederata ndërkombëtar dhe global sindikaliste”. Kryetari i kësaj Organizate sindikale, Blagoja Ralpovski pret që edhe Lidhja e Sindikatave dhe të gjithë të bashkëngjiten në këtë protestën.